El nostre laboratori

Laboratori especialitzat en elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals.

Des de l’Abril del 2011 el nostre laboratori està autoritzat per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, a la tasca d’elaborar  i controlar Fórmules Magistrals i Preparats Oficinals per encàrrec d’una oficina de farmàcia o un servei farmacèutic.
Treballem tot seguint les normes de correcta elaboració i control de qualitat de les Fórmules Magistrals i Preparats Oficinals, amb les matèries primeres i envasos fabricats per garantir els requisits de puresa, identitat i riquesa que estableix la Farmacopea (Real Decret 175/2001 del 23 Febrer)

El Laboratori de la Farmàcia Massana està format per un equip de 3 farmacèutiques expertes en FORMULACIÓ MAGISTRAL, elles elaboren diàriament fórmules magistrals i preparats oficinals sota prescripció mèdica. Càpsules, xarops, col·lutoris, gels bucals, cremes, emulsions i gels corporals, detergents, locions ...

Per obtenir la màxima qualitat i control del producte acabat registrem totes les operacions realitzades tant de l'elaboració com de l’envasat i de l’etiqueta. Cada preparat té la seva guia d’elaboració i control específic.

Comptem amb una bona biblioteca per a fer les nostres consultes:
• Real Farmacopea Española
• Farmacopea Europea 2º Ed
• Formulario Nacional. Ministreio de Sanida y consumo
• Martindale "The complete drug reference"
• The Index Merck
• Llibres de  Tecnologia Farmacèutica de Farmàcia Galènica i Formulació Magistral
• Bibliografia de Fórmules Magistrals i Monografies Farmacèutiques editats per col·legis de farmacèutics oficials espanyols.
• Llibres de Fórmules Magistrals i Monografies en Formulació pediàtrica i puericultura.
• Manuals complets sobre Formulación de Preparados Cosméticos.
• Llibres de Formulació en Dermatologia.
• Connexió a internet amb enllaços i fonts documentals sanitàries de prestigi reconegut.

Què haig de fer si vull que em feu un xarop? unes càpsules? una crema?...
Emplena el formulari de l’apartat de fórmules de la nostra web, ens envies una fotografia de la petició del teu prescriptor per whatsapp o bé ens la portes a la farmàcia i te la prepararem.


Què és?


La Formulació Magistral és l’elaboració individualitzada d’un medicament per a un pacient específic i per a un ús immediat.
Dóna una solució exclusiva per a cada necessitat terapèutica.
La Formulació Magistral ens permet personalitzar el tractament. Aconseguim una adaptació precisa de dosis i de forma farmacèutica que millor s’ajusti a les necessitats del pacient.
• El cas d’un pacient amb problemes per a deglutir comprimits. Podem formular en forma de xarop.
• En casos d’al·lèrgia o intolerància a algun dels excipients dels preparats comercials (midó, lactosa, colorants). Podem formular sense cap d’aquests vehicles.
• Quan convingui l’associació de diferents principis actius en un mateix medicament i a unes dosis que no estan al mercat. Podem formular-ho.

La formulació és complementaria a la indústria. Supleix unes necessitats que la indústria, per la seva naturalesa, no pot atendre. Un exemple serien les malalties anomenades “rares” o també pels medicaments amb industrialització inviable degut a la limitada estabilitat en el temps.

La formulació elabora un medicament per a un pacient sota criteris exclusivament científics sense  interessos de caire econòmics.

El caràcter científic de la formulació magistral és inqüestionable i la formació rebuda pel farmacèutic és impecable.

Les nostres marques