Què és?

• L'homeopatia és un mètode terapèutic, que es caracteritza per individualitzar el tractament i valorar al pacient de forma global.
• Es basa en el principi "d'el semblant saneja el semblant”, consisteix a curar amb un medicament que en persones sanes donarien els mateixos símptomes que pretenem curar.
• No actua contra els símptomes sinó que estimula les possibilitats naturals de l’organisme a recuperar-se.
• Un medicament homeopàtic és una substància d’origen vegetal, animal, mineral o de síntesi que es sotmet a un procés de dilució i dinamització. Es segueixen les pautes determinades per les Farmacopees Homeopàtiques. Les dilucions es denominen també potències.

Quines avantatges té?

• És una teràpia no agressiva.
• Compatible amb altres medicaments.
• No s’han descrit efectes adversos.
• És segura, per a tota la família des del bebè, les embarassades fins als pacients poli-medicats.

Sabies que...

• La diferència entre medicina al·lopàtica i homeopàtica és que l'al.lopàtica tracta la malaltia aïllada i l'homeopàtica la persona en global.
• Al començar segons quin tractament pot donar un empitjorament d’algun símptoma, aquesta reacció ha de ser passatgera i indica que el remei és adequat. Si els símptomes persisteixen s’hauria de consular al seu metge homeopàtic.
• El medicament homeopàtic no actua per quantitat sinó per qualitat. És a dir que per més grànuls que prenguem l’efecte no serà més fort. Cal donar el medicament adequat en petites dosis.
• Les presentacions són normalment en tubs de 4 grams de grànuls de lactosa i sacarosa o bé 1 gram de glòbuls de lactosa i sacarosa. Els tubs de grànuls contenen aproximadament 80 unitats per fer les dosis constants i en el cas dels glòbuls per a una única  presa.
• La legislació que regula els medicaments homeopàtics és comú a tots els medicaments. Un dels objectius és garantir la seguretat del pacient. Per això, com tots els medicaments, la seva venda és exclusiva a les farmàcies. A més a més en la regulació de la fabricació industrial dels medicaments homeopàtics s’aplica les mateixes exigències que per a qualsevol altre medicament.

Consells pràctics

• No empassi de seguida el medicament, intenti mantenir-lo sota la llengua per deixar temps a l’absorció sublingual.
• Quan prengui el medicament homeopàtic eviti el cafè, el tabac, els gustos forts i els picants, si pot ser una ½ hora abans i 1 hora després de la presa.
• Es recomana usar el tap com a recipient per a fer la presa i no tocar-los amb les mans.
• Per rentar-se les dents usi dentífrics compatibles amb els medicaments homeopàtics (no mentolats). De la mateixa manera els caramels i/o xiclets.
• Les pautes recomanades generalment es prenen ¼ d’hora abans o després de les menjades. La dosificació dels grànuls és generalment de 5 grànuls de 3 a 5 vegades al dia. La dosi dels glòbuls és d'una presa única al dia.
• Les dosis són independents a l’edat i al pes de la persona.
• En patologies agudes com un cop, o l’inici d’un procés gripal, és millor començar el tractament el més aviat possible, repetint vàries vegades al dia i reduir les preses progressivament segons millora.
• Per a patologies cròniques, el medicament homeopàtic es pren regularment 1 vegada al dia, una vegada a la setmana o una vegada al mes, segons el que li hagi indicat el seu metge.

Les nostres marques