Què és?

Com a farmacèutiques ens hem  format en l’àmbit de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia, fet que l’implica directament en les intervencions de deshabituació tabàquica.
Per això, la farmàcia és un lloc més on rebre consell per deixar de fumar. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona assegura la qualitat del programa de cessació tabàquica mitjançant la formació específica.

A qui va dirigit?

• A qui vulgui informació sobre les opcions per abandonar l’hàbit tabàquic
• A qui busqui suport per deixar de fumar
• A qui vulgui conèixer el seu grau de motivació (test de Richmond) i el seu grau de dependència (test de Fagerström)
• A qui hagi deixat de fumar i necessiti informació sobre el tractament que està prenent o sobre recomanacions higienicodietètiques
• A qui necessiti consell de reforç per evitar les recaigudes

Recordatori 

Tots sabem que està demostradíssim que l’hàbit de fumar és un factor important de risc de cardiopatia coronària, de malaltia vascular perifèrica, de malaltia pulmonar obstructiva crònica, de càncer de pulmó, laringe, faringe, cavitat bucal, esòfag, pàncrees o bufeta urinària i d’úlcera d’estómac.
A més, el consum de tabac durant la gestació produeix un retard en el creixement fetal i incrementa el risc de complicacions durant l’embaràs i la mortalitat perinatal.
Les substàncies més perjudicials per al fumador són la nicotina, les derivades de la combustió del tabac i del quitrà i el monòxid de carboni, entre d’altres.
La nicotina i el monòxid de carboni són els responsables de l’augment del risc de patir malalties cardiovasculars, mentre que el quitrà conté substàncies carcinogèniques.

 

Les nostres marques